Anlægsingeniør til infrastruktur, Odense

Du vil som en del af anlægsteamet i afdelingen ’Veje og anlæg, Fyn’ primært arbejde med drifts-, reparations- og forstærkningsprojekter for bygværker, broer og tunneler.  

Vi er en afdeling under udvikling, og det er en forudsætning, at du trives med at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling. Du skal kunne tage ansvar og medvirke til at videreudvikle kunderelationer. Din dagligdag og faglige netværk vil være i Odense, men rammerne for stillingen går på tværs af hele Rambølls organisation. Som en del af vores brede og fagligt stærke netværk internt i Rambøll skal du kunne samarbejde med bro-, havne- og tunnelkolleger både nationalt og internationalt. Din succes er således afhængig af evnen til at samarbejde ikke blot med dine nærmeste kolleger, men også på tværs af organisationen.

Dine ansvarsområder
Du vil blive involveret i projekterne fra start til slut og skal sikre, at krav til tid, økonomi og ressourcer samt kvalitet overholdes, både under projektering og under udførelse. Projekterne spænder bredt og kan ud over drifts-, reparations- og forstærkningsprojekter også omfatte opgaver inden for eftersyn, tilstands- og levetidsvurderinger, bæreevnevurderinger etc.

Dit hovedfokus vil være at planlægge og projektere infrastrukturprojekter sammen med det øvrige projektteam samt at forestå koordineringen og kommunikationen med interessenter og bygherrer. En vigtig del af arbejdet vil være at

  • gennemføre projekter inden for anlægsområdet succesfuldt til kundens tilfredshed
  • forestå byggeledelse og tilsyn
  • bidrage til projektering af afdelingens opgaver

Vores team arbejder agilt og under stor samhørighed, den enkelte bidrager til hele teamets succes ud fra en holistisk tankegang. Under disse forudsætninger forventer vi, at du er ambitiøs og derved bidrager til at drive afdelingen mod de rette mål. Du skal motiveres af dynamiske samarbejder i højt tempo.

Kommende kollega:

Mit arbejde er bedst, fordi jeg kan trække på viden fra mere end 10.000 kolleger på tværs af Danmark og resten af verden.
Jeg trives med friheden til at disponere over arbejdstid og fritid, hvor begge prioriteres lige højt i Rambøll.

[Mark Wittnebel, senior projektchef]

Dig og dine kompetencer
Vi forestiller os, at du kommer med en baggrund som ingeniør og har 3-8 års erfaring med anlægsprojekter herunder brovedligehold. Du skal være målrettet og have lyst til at sætte dit præg på opgaverne samt bistå med dit engagement i at tilpasse rådgiverydelser til fremtidens behov.

Vi forventer, at

  • du er fagligt stærk, hvilket gør dig i stand til at løse ofte teknisk komplekse problemstillinger
  • du har lyst til at sætte dig ind i kundens organisation og udfordringer
  • du kan indgå i en åben og troværdig dialog såvel med kunder som kolleger
  • du arbejder struktureret og er i stand til at prioritere opgaverne og fordele ressourcerne i en dynamisk hverdag, hvor tingene ofte ændrer sig

Bliv en del af Veje og anlæg
Du vil blive en del af et fagligt stærkt miljø i afdelingen ’Veje og anlæg, Fyn’. Vi arbejder med alle typer af opgaver inden for infrastruktur. Omgangstonen er let, og de afvekslende opgaver løses i samarbejde gennem åben dialog og højt niveau af uddelegering. Ledelsen lægger vægt på, at mandatet skal følge ansvaret. Vi arbejder ud fra gensidig respekt og motiveres af at gøre en forskel. Du skal kunne trives med stor frihed og accept af, at dine muligheder skabes af eget engagement. Ledelsen lægger et stort arbejde i at understøtte medarbejdernes udvikling, men det er op til den enkelte at sætte retningen.

At arbejde hos Rambøll
Betyder at være en del af en vidensorganisation med mennesket i fokus. Vi fokuserer på videndeling og samarbejde på tværs af kompetencer og geografi, og vi sigter efter mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Det giver os mulighed for at løse en bred vifte af projekter, og vi tror på, at tværfagligt samarbejde fører til kreative og langtidsholdbare løsninger. Derfor er mulighederne hos Rambøll også mange og forskelligartede – vi investerer i udvikling af vores medarbejdere og tilbyder hver medarbejder en individuelt tilpasset karrierevej.

Om Rambøll
Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 14.000 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi samt management rådgivning. Læs mere på www.ramboll.dk. Følg os på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vil du vide mere om stillingen, kontakt da afdelingsleder Helle Howe Kjærgaard +45 5161 4514 tirsdag eller torsdag i tidsrummet 17-19.

Ønsker du at søge stillingen, så send din ansøgning samt CV via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på ”Apply for job online”.

Send din ansøgning inden 14. december 2018.

Deadline 2018-12-14
Workplace Odense

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: info@ramboll.com

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918