Workday

Kemian erityisasiantuntija

 • Fulltime

 • 2 September 2022

 • REF1451I

About us

Ramboll Icon

An equal opportunity employer

At Ramboll, we respect human rights and believe that equality, diversity and inclusion foster the best results and a welcoming work environment without discrimination or harassment.
 

Ramboll conducts all relations with its employees and applicants for employment in accordance with the applicable laws, directives, and regulations of the many countries in which we do business.

 

We invite applicants without regard to race, color, ancestry, national origin, religion or belief, gender, sexual orientation, domestic partnership status, physical or mental disability, medical condition, marital status, age, pregnancy and maternity, military service and veteran status or any other status protected by the law, to become a part of our journey.

 

We believe that diversity is a strength and that differences between people add value to our organization and allows us to play our part in creating sustainable societies.

 

Facts about Ramboll
16,500 employees worldwide

300 offices across 35 countries

1.899 billion Euros in Revenue

6 Markets: Buildings, Transport, Energy, Environment & Health, Water and Management Consulting

Read more

Espoo

Oletko uusi kemian asiantuntijamme? Toivotamme sinut tervetulleeksi osaajiemme joukkoon. Lähetä hakemuksesi linkistä ”Apply”.

Haluatko vahvistaa osaamistasi ja kehittyä asiantuntijana avoimessa, innostavassa ja yhdessä tekemisen työyhteisössä? Teemme työtämme, jotta ympäristö ja ihmiset kukoistavat. Rambollaisena toimit 16.000 asiantuntijan kansainvälisessä säätiöomisteisessa yrityksessä, joka on laajentunut menestyksekkäästi sen perustamisesta 1945 alkaen. Yhdessä viemme kehitystä eteenpäin ja vaikutamme yhteiskunnan, yritysten ja ihmisten arkeen sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa.

Tervetuloa kehittämään Rambollin kemianosaamista!
Tehtävänäsi on toimia kemian asiantuntijana projektityössä, joka koskee esimerkiksi:

 • pilaantuneita maita
 • pinta- tai pohjavesiä
 • kaivannaisjätteitä
 • jätemateriaalien hyötykäyttöä ja loppusijoittamista
 • kemikaalien aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä

Taustasi mukaan työsi voi asiantuntijaroolin ohella painottua myyntiin ja projektinhallintaan, tai liiketoiminnan teknisen osaamisen ja uusien palveluiden kehittämiseen. Tehtävän sijoituspaikka on ensisijaisesti Espoo. Tehtävää on mahdollista tehdä myös osittain etänä.

Olemme pilaantuneiden alueiden tutkimuksen ja kunnostuksen johtava suunnittelutoimisto Suomessa. Meillä työskentelee päivittäin lähes 100 henkilöä näiden haasteiden parissa. Pääosa toimeksiannoistamme liittyy kuntien, teollisuuden, yksityisen ja julkisen sektorin pilaantuneiden alueiden tutkimisen ja kunnostamisen ratkaisuihin, suunnitteluun sekä riskinarviointiin. Haluamme kantaa vastuun ympäristöstä ja luonnosta perustaen toimintamme vahvaan asiantuntijuuteen ja laatuun ja panostamalla kestäviin ratkaisuihin kiertotaloutta hyödyntäen. Viime aikoina olemme panostaneet merkittävästi erilaisten digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen ja mallintamiseen. Pääset osaksi kokenutta huipputiimiä ja mahdollisuuden toimia monipuolisissa hankkeissa Rambollin eri toimialojen kanssa myös kansainvälisesti.

Tekniikan alan ammattilaiset äänestivät Rambollin sijalle 6 Universumin ihannetyönantajalistalla 2021 ja olimme ykkönen suunnittelu- ja konsultointialan yritysten joukossa. Rakennamme ihmislähtöistä työilmapiiriä, jossa työnteko joustaa elämäntilanteen mukaan. Teemme töitä sen eteen, että jokainen rambollainen kokisi voivansa olla oma itsensä meillä.

Etene kohti tavoitteitasi
Rambollissa tuemme henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistäsi, jotta pääset kasvamaan osana yrityksemme menestymistä. Tehtävässä tarvitaan osaamista esimerkiksi seuraavilta kemian osa-aluilta:

 • ympäristöanalytiikasta
 • liukoisuustestauksesta
 • haitta-aineiden käyttäytymisestä ympäristössä
 • riskinarvioinnista
 • kemikaalien kulkeutumisen mallintamisesta
 • ympäristö-, vesi-, jäte- tai kemikaalilainsäädännöstä sekä näihin liittyvistä lupamenettelyistä

Odotamme sinulta:

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi arvostamme jatko-opintoja sekä monialaista koulutusta.
 • työkokemusta joltain em. kemian osa-alueelta vähintään 3vuotta
 • joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta joltain kemian osa-alueelta hankittua hyvää osaamista
 • hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvät ICT-taidot sekä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tule osaksi Ympäristö ja terveys -osaajien joukkoa
Ramboll luo innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät ympäristömme elinvoimaisuutta. Olemme yksi maailman johtavista konsulteista alallamme. Ympäristölliset ja sosiaaliset ulottuvuudet ovat yhä tärkeämmässä asemassa erilaisissa hankkeissa. Ramboll on arvostettu ja luotettava kumppani kaikilla veteen, ympäristöön ja luontoon liittyvillä aloilla.Katso lisää https://fi.ramboll.com/

Kuinka haet tehtävää
Jätä hakemuksesi ”Apply” linkin kautta. Liitä mukaan CV:si, hakemuksesi ja mahdolliset muut liitteet, jotka tuovat esille osaamistasi avoimen työtehtävän osalta. Kerro myös palkkatoiveesi sekä milloin olet valmis aloittamaan. Jätäthän hakemuksesi viimeistään 30.09.2022

Jos joku asia jäi askarruttamaan, lisätietoja tehtävästä antavat mielellään toimialapäällikkö Kimmo Järvinen, puh 0400 833147.

Didn’t find the job for you?

Join one of our talent communities and we will stay in touch with career news

Didn't find the job for you?

Join one of our Talent communities

More