Ramboll w Polsce

English | Polski

Ramboll to międzynarodowa grupa doradczo-inżynieryjno-projektowa oferująca usługi konsultingowe w zakresie budownictwa, transportu, środowiska, energetyki, ropy naftowej i gazu oraz zarządzania. W Polsce Ramboll specjalizuje się w usługach inżynieryjno-doradczych dla sektora energetycznego oraz usługach w zakresie ochrony środowiska. Świadczymy usługi dla klientów z sektora energetycznego, przemysłowego, finansowego oraz publicznego. Na potrzeby każdego projektu tworzymy dedykowany zespół ekspertów, których zadaniem jest opracowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, korzystnych dla Klienta, środowiska naturalnego oraz społeczeństwa.

Obecnie świętujemy trzydziestolecie działalności na polskim rynku doradztwa energetycznego. Więcej o naszych początkach w Polsce znajdą Państwo tutaj.

Warsaw City view

Kontakt

Jacek Czerwonka, Prezes Zarządu

Jacek Czerwonka

Prezes Zarządu Ramboll Polska
T: +48 22 372 00 50
Janusz Czajkowski

Janusz Czajkowski

Manager offshore wind
Maciej Rozkrut

Maciej Rozkrut

Ramboll Environ Poland Managing Director
T: +48 22 833 09 36

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat usług świadczonych przez poszczególne spółki z grupy Ramboll w Polsce oraz na temat możliwości zatrudnienia.

Ramboll Energy - usługi w zakresie energetyki

Choć w nadchodzących latach energia konwencjonalna nadal będzie stanowić istotną część światowej produkcji energii, na całym świecie obserwujemy coraz silniejszą tendencję do przestawiania się na odnawialne źródła energii. Kluczowi gracze sektora energetycznego modyfikują swoje portfolio i strategie w taki sposób, aby w coraz większym stopniu uwzględniały one zielone, odnawialne źródła energii. Proces ten wymaga holistycznego wsparcia ze strony specjalistycznych firm doradczych. Ramboll oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie energetyki, poparte wieloletnim praktycznym doświadczeniem w przedsięwzięciach energetycznych na całym świecie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania we wszystkich dziedzinach energetyki, łączące opłacalność finansową z korzyściami dla środowiska. Więcej na temat usług Ramboll w zakresie energetyki na całym świecie na stronie Ramboll Energy.

Ramboll Polska Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze dla sektora energetycznego. Nasza wiedza i doświadczenie obejmują szereg paliw i technologii energetycznych, w tym węgiel, gaz i bloki gazowo-parowe, biomasę, odpady i RDF, a także inne, odnawialne źródła energii. Świadczymy usługi doradcze w zakresie nowych obiektów energetycznych i kogeneracyjnych, a także modernizacji istniejących elektrowni, dużych projektów w obszarze energii odnawialnej, projektów koncentrujących się na efektywności energetycznej oraz projektów wiatrowych.

Naszymi klientami są główni gracze na rynku elektroenergetycznym, ciepłowniczym i gazowym w Polsce, a także lokalni producenci ciepła i energii elektrycznej oraz firmy ciepłownicze. Wspieramy naszych Klientów w podnoszeniu efektywności i niezawodności wytwarzania energii zgodnie z wymogami środowiskowymi oraz promujemy wykorzystanie lokalnych zasobów energii. Korzystamy z własnych narzędzi analitycznych rozwijanych przez 30 lat naszej obecności w polskim sektorze elektroenergetycznym i doradczym. Nasze usługi są zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9001: 2008 i objęte globalną polisą ubezpieczeniową Ramboll.

Usługi Ramboll Polska dotyczą wszystkich etapów projektu energetycznego i obejmują między innymi:

 • Prace koncepcyjne i analityczne (wielowariantowe analizy i studia wykonalności, opracowania dotyczące podwyższenia sprawności, analizy rynku energii, audyty energetyczne obiektów energetycznych, analizy dostępności i logistyki paliw itp.) na potrzeby realizacji nowych oraz modernizacji istniejących obiektów energetycznych
 • Wsparcie w procesie przetargowym (w tym opracowanie specyfikacji przetargowej wg PZP lub procedur wewnętrznych Klienta, ocena ofert, negocjacje z oferentami itp.)
 • Wsparcie w procesie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych (WZiZT, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na budowę itp.)
 • Usługi Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Bankowego w fazie budowy (w tym np. usługi zarządzania projektem, monitorowanie kontraktów w zakresie technicznym, weryfikacja dokumentacji technicznej, harmonogram i budżet przedsięwzięcia, nadzór na budowie, nadzór nad przekazaniem do eksploatacji, inspekcje warsztatowe, szkolenie personelu eksploatacyjnego itp.)
 • Techniczne i środowiskowe due diligence projektów energetycznych

Więcej informacji na temat usług Ramboll w zakresie energetyki w Polsce można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio na adres głównego biura w Warszawie:

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7
02-366 Warszawa
T: (+48) 22 372 0050; 22 372 0054
E: rpl-biuro@ramboll.com

Posiadamy także oddział zajmujący się morską energetyką wiatrową w Gdyni:

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Offshore Wind Poland
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 
M + 48 798 951 988 

Praca w Ramboll Polska. Aktualnie oferujemy pracę konsultantom, projektantom i asystentom, posługującym się językiem polskim i angielskim, w specjalnościach:

 • mechaniczna – w obszarze systemów i urządzeń energetycznych;
 • elektryczna – w obszarze sieci i stacji wysokich napięć, energetyki przemysłowej, instalacji elektrycznych;
 • sanitarna – w obszarze sieci i stacji gazowych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres: rpl-biuro@ramboll.com.

Ramboll Environment & Health - usługi w zakresie ochrony środowiska

Ramboll jest jedną z czołowych firm konsultingowych w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Klienci powierzają nam rozwiązywanie najtrudniejszych problemów środowiskowych, zdrowotnych i społecznych. Wspieramy naszych Klientów w analizie i zrozumieniu oddziaływań wynikających z ich działalności gospodarczej i produkcyjnej, a także w zarządzaniu nią w sposób umożliwiający skuteczne reagowanie na wyzwania biznesowe, regulacyjne lub prawne oraz opracowanie racjonalnych i strategii zrównoważonego działania. Ramboll Environment & Health jest obecny w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii, oferując w każdym z tych regionów usługi doradcze na najwyższym światowym poziomie, z uwzględnieniem przepisów i wymagań lokalnych oraz specyfiki danego regionu. 

Zespół Ramboll Environment & Health w Polsce pracuje głównie dla sektora prywatnego, ale naszymi stałymi klientami są zarówno podmioty sektora publicznego, jak i inwestorzy zagraniczni, firmy prywatne, banki stosujące tzw. Equator Principles, spółki venture capital, fundusze private equity i inne podmioty. W ciągu ponad piętnastu lat działalności w Polsce zdobyliśmy reputację rzetelnych doradców, specjalistów nie tylko w dziedzinie ochrony środowiska, ale także w dziedzinie oceny ryzyka środowiskowego oraz ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w transakcjach fuzji i przejęć, oceny zgodności z wymaganiami w zakresie środowiska i bhp oraz zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach naszej działalności doradczej prowadzimy prace na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, w tym m.in. w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Ukrainie, Litwie, Łotwie i Estonii. 

W Polsce dostępny jest pełen zakres usług w zakresie środowiska i zdrowia oferowany przez Ramboll Environment&Health, jednak najczęściej świadczone usługi obejmują:

 • Badania due diligence, w tym due diligence środowiskowe (faza I i II), due diligence środowiskowo-społeczne oraz audyty zarządzania zagadnieniami środowiskowymi i społecznymi
 • Prace w fazie przedrealizacyjnej przedsięwzięć, w tym oceny oddziaływania na środowisko, analizy zgodności wymaganiami dotyczącymi środowiska i społeczeństwa, takimi jak Equator Principles, polityka środowiskowa i społeczna EBOiR itp.
 • Oceny zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby oraz opracowanie programów rekultywacyjnych dla terenów skażonych

Więcej informacji na temat usług Ramboll w zakresie środowiska i zdrowia w Polsce można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem:

Ramboll Environ Poland Sp. z o.o. 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7a
02-366 Warszawa
T: (+48) 22 833 0936
E: envpoland@ramboll.com  

Globalne usługi Ramboll

Więcej na temat multidyscyplinarnych usług doradczych, inżynierskich i projektowych świadczonych przez globalną organizację Ramboll w zakresie budownictwa, transportu, planowania i urbanistyki, wody, środowiska i zdrowia, energetyki, telekomunikacji oraz zarządzania strategicznego znajdą Państwo na anglojęzycznej stronie Ramboll.

Praca

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertami pracy w Ramboll na całym świecie, zapraszamy do odwiedzenia strony Careers. Jeśli szukasz możliwości zatrudnienia w Polsce, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z odpowiednim biurem Ramboll w Warszawie (dane kontaktowe Ramboll Polska oraz Ramboll Environ Poland - patrz wyżej).

Dane rejestrowe spółek Ramboll w Polsce

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
KRS 0000029189 | NIP 5260206652 | REGON 002202297

Ramboll Environ Poland Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa
KRS 0000193459 | NIP 5252290477 | REGON 015637332

Więcej o naszych usługach

Broszura Ramboll Polska

Kliknij aby pobrać (po polsku).

Broszura Ramboll Power

Kliknij aby pobrać (po angielsku).

Broszura Ramboll Environment & Health

Kliknij aby pobrać (po angielsku).

Lista referencyjna Ramboll Polska

Kliknij aby pobrać (po polsku)

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites