România

EnglishRomână

Din 1990, îi asistăm pe clienţii noștri din România în soluţionarea provocărilor mediului de afaceri, prin dezvoltarea de strategii solide sustenabile, prin valorificarea oportunităţilor, minimizând în același timp riscurile și costurile.

Wastewater treatment

Adăugăm plus valoare sustenabilă companiilor din domeniul industrie și autorităilor publice, prin  servicii de consultanţă strategică și tehnică și soluţii inovatoare bazate pe cunoștinţe. Oferim experienţa locală solidă bazată pe cei peste 100 experţi interni, apelând la platforma multidisciplinară a grupului și la parteneriatele cheie cu marile companii internaţionale de consultanţă, precum și la colaborarea cu experţi independenţi de top.

Oferim servicii integrate în mai multe domenii

Apă

Abordăm cele mai dificile probleme de management al apei pentru clienţii industriali, municipalităţi și operatori de apă, în toate fazele proiectului, de la planificare strategică, până la execuţie și punerea în funcţiune și pe tot parcursul ciclului de viaţă al apei:

 • Adaptarea la schimbările climatice și și peisagistică
 • Tratarea apelor și epurarea apelor uzate
 • Reţele de alimentare cu apă și canalizare
 • Managementul resurselor de apă

Oferim autorităţilor publice și companiilor de utilităţi asistenţa tehnică pentru pregătirea, mangementul  și supervizarea proiectelor de infrastructură de mari dimensiuni, inclusiv: planificare generală, planificare și gestionare a investiţiilor, elaborarea cererilor de finanţare, licitaţii și proceduri de contractare, proiectare preliminară și detaliată a lucrărilor de construcţii și supervizarea lucrărilor.

Mediu și sănătate

Oferim o gamă largă de soluţii și studii de mediu: 

 • Impactului Socio – Economic si asupra Mediului (ESIA) 
 • Due Diligence ecologic
 • Audit de mediu
 • Studii privind contaminarea mediului înconjurător
 • Monitorizarea depozitelor de deșeuri
 • Elaborare documentaţii si Consultanta tehnica de specialitate in procesul de obtinere Acorduri / Avize / Autorizaţii / Autorizaţii integrate de Mediu / Avize Natura 2000 si Avize / Autorizaţii de Gospodărirea Apelor 
 • Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărirea apelor 
 • Raport de amplasament  și Formular Solicitare pentru Instalaţii Mari de Ardere (IPPC) 
 • Bilanţuri de mediu nivel 0, I, II si Evaluari de risc

Arhitectură și planificare urbană

Abordăm cele mai inovatoare concepte și planificare strategică pentru creșterea standardului de viaţă, apelând la experienţa Ramboll câștigată în zeci de ani de colaborare cu administraţii locale și regionale, orașe, dezvoltatori privaţi, investitori și contractori:

 • Strategii smart city și smart village
 • Strategii integrate de dezvoltare durabilă
 • Planificarea inteligentă a mobilităţii
 • Soluţii smart utilities
 • Soluţii de adaptare la schimbările climatice
 • Infrastructură blue - green.

Experţii noștri în cadastru oferă o gamă completă de servicii de informaţii funciare, inclusiv: servicii sistematice cadastrale și topografice, cadastru general, cadastru verde, servicii GIS pentru utilităţi publice.

Oferim o gamă largă de servicii de gestionare a deșeurilor și a resurselor pentru a sprijini eforturile clienţilor noștri de a realiza conformarea cu reglementările, de a optimiza fluxurile de resurse și de a asigura manipularea și eliminarea sigură și inteligentă a deșeurilor, inclusiv:

 • Planificarea strategică a gestionării deșeurilor
 • Eficienţa resurselor și sprijinirea economiei circulare
 • Chestionar de evaluare a deșeurilor
 • Planificarea, proiectarea și supervizarea lucrărilor de construcţie pentru instalaţii de tratare a deșeurilor
 • LCA și evaluare de mediu
 • Ingineria depozitului de deșeuri și eliminarea deșeurilor
 • Valorificarea energetică a deșeurilor

Servicii globale Ramboll

Aflaţi mai multe despre serviciile de inginerie, proiectare și consultanţă multidisciplinare furnizate de Ramboll în domeniile: clădiri, transport, planificare și proiectare urbană, apă, mediu și sănătate, energie, telecomunicaţii și consultanţă în management.

Oportunităţi de angajare

Când lucraţi la Ramboll, lucraţi pentru o companie care face diferenţa - nu doar pentru societate, ci și pentru angajaţi. Proprietarul nostru, Fundaţia Ramboll asigură dezvoltarea pe termen lung și independentă a companiei, a angajaţilor săi și a comunităţilor pe care le deservim. Vă invităm să vizitaţi pagina Cariere pentru a explora oportunităţile curente.
Vă așteptăm să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail la coordonatele de mai jos.

Pentru mai multe informaţii despre serviciile noastre din România, contactaţi-ne la:

Ramboll South East Europe S.R.L.
Phoenicia Business Center 
Str. Turturelelor nr. 11A, etaj 8 
Sector 3
București 030881 
România

T: (+40) 21 232 01 82
E: rambollsee@ramboll.com

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites