Indførelse af elektroniske busser i Wettenberg

Om projektet

Wettenberg er en kommune i den administrative region Gießen og består af tre distrikter med knap 12.500 indbyggere tilsammen. Grundet dens tætte placering på Gießens regionale centrum, er Wettenberg en populær forstadskommune med gode muligheder for at skabe en tilværelse. Wettenberg og Gießen bad i denne forbindelse Rambøll om at undersøge potentialet af et kommunalt e-mobilitetsprojekt, hvor den eksisterende trafik udskiftes med elektriske alternativer for at reducere CO2-upslippet.

 

Centrale udfordringer

Formålet med Rambølls undersøgelse var at identificere problemer med den offentlige transport (standard- og ledbusser) samt analysere beslægtede transport- og infrastruktursbehov i relation til blandt andet økonomisk effektivitet og miljøpåvirkninger.

 

Resultat

Foranstaltninger blev udarbejdet med de formål at foreslå, hvordan antallet af elektriske køretøjer kunne øges i undersøgelsesområdet samt, hvordan overgangen fra offentlig transport til flere elektriske busser i 2020 mest hensigtsmæssigt kunne foregå. Rambøll stod for en situationsanalyse af lokale og regionale transport- og infrastruktursbehov og en analyse af den offentlige transport på gadeplan. Der blev foretaget en vurdering af de bedste løsninger, og to forskellige løsninger blev foreslået: opførelsen af et nyt busstopsted og tilhørende ladeinfrastruktur eller en fortsættelse af buslinjerne fra Gießen til Wettenberg, hvor der efter kl. 19 ville blive indsat elektriske solobusser fremfor oprindelige solobusser.

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites