Ladestandere i boligforeningen af 10. Marts 1943

Contact

Maja Sig Vestergaard

Traffic Planner
T: +4551611137

Om Projektet

Boligforeningen 10. marts 1943 ønsker at drive boligafdelinger, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Fokusset på miljø-og klimarigtige løsninger har resulteret i et e-mobilitetsprojekt omhandlende potentialet af etableringen af ladestandere og køb af elbiler til boligforeningen i fremtiden. Der er blevet afsat 125.000 DKK til projektet

Centrale Udfordringer

Hovedbestyrelsen vil gerne hjælpe boligafdelingerne med at blive klædt på til drøftelsen om elbiler og etableringen af laderstandere samt besvare deres spørgsmål om selve etableringen samt efterfølgende brug og økonomi.

Resultat

Projektet er stadig i startfasen, men Rambøll har i første del af projektet igangsat to pilotprojekter i to udvalgte afdelinger for at hjælpe klienten på vej. Udførte undersøgelser sammenholdes med Rambølls nationale undersøgelse for at afgøre, om de er mere eller mindre for eller imod elbiler i de pågældende afdelinger, og spørgetræer er blevet implementeret for at guide afdelingernes bestyrelser igennem forskellige emner, som er nødvendige for stillingtagen inden løsninger designes og økonomi beregnes. I pilotprojekterne er der herefter blevet præcist beskrevet f.eks., hvor mange ampere der skal tilkøbes, hvorfra hvilke typer ledninger skal trækkes, hvor ladestanderene skal placeres samt hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig.

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites