Rambøll leverer strategi og handleplan for e-mobilitet til Esbjerg Kommune

Contact

Maja Sig Vestergaard

Traffic Planner
T: +4551611137

Rambøll leverer handlingsplan for ladeinfrastruktur til el-biler til Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommunes Vision 2025 er der et politisk ønske om at være en grøn foregangskommune. Kommunen har mulighed for at benytte sine betydningsfulde rolle som bygherre, myndighed, arbejdsgiver og flådeejer til at understøtte udviklingen og dermed bidrage til en reduktion af transportsektorens CO2-udledning.

Rambøll hjælper Esbjerg Kommune med at udpege, hvordan kommunen bedst udnytter mulighederne i disse forskellige roller og samtidig imødekommer kravene i ladestanderbekendtgørelsen.

Rambøll leverer en konkret strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur til el-biler til kommunen, som tager udgangspunkt i Esbjerg Kommune og de forhold, der gør sig gældende her.

Handlingsplanen skal være operationel og håndgribelig og vil pege på konkrete handlinger, der sikrer kommunen en tilstrækkelig ladeinfrastruktur. Undervejs i dette arbejdet med at udforme planen inddrager Rambøll også input fra blandt andet borgere og erhverv i kommunen.

 

Kommunens egen bilflåde er også omfattet

Esbjerg Kommune har derudover forpligtet sig til udelukkende at købe og lease nulemissionsbiler fra 2022. Derfor vil planen også komme med bud på, hvordan den kommunale bilflåde omstilles til elbiler. Rambøll leverer en business case, der synliggør både omkostninger og gevinster (inkl. CO2 reduktion) ved opstillingen til elbiler.

Handlingsplanen vil også indeholde et oplæg til, hvordan Esbjerg Kommune bedst muligt sikrer sig, at der indtænkes etablering af ladeinfrastruktur i byggesager, lokalplaner og kommuneplan.

 

Handlingsplan tager afsæt i 6 trin

Når Rambøll hjælper kommuner med at planlægge deres ladeinfrastruktur for el-biler, er det med afsæt i en procesmodel bestående af 6 trin:

Først skal rammesætningen for en ladeinfrastrukturplan afdækkes i samarbejde med kommunen, hvorefter Rambøll arbejder videre med en opstilling af scenarier, der tager afsæt i kommunens behov for landestandere. Dernæst vil Rambøll ud fra GIS- og dataanalyse vurdere den strategiske placering af ladestanderne i samarbejde med det lokale erhvervsliv og ved hjælp af borgerinddragelse. Dette efterfølges af en etapeopdelt udbygningsplan med opstilling af servicekriterier. Herefter forbereder Rambøll driftsfasen og design af udbud.

Ramboll Group A/S

Ramboll Group A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

Danish CVR numbers

Danish CVR numbers

Ramboll Group
10160669

Rambøll Danmark
35128417

Ramboll Energy
35128417

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites